turanotagi.com
Nakşibendiler (Nakşibendi Tarikatı) | Turan Otağı
Nakşibendi Tarikatı, adını Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi'den almış Sünni İslâm tarikatıdır. Nakşibend kelimesi, "nakış yapan" anlamı taşır. Tarikat müridlerinin kalbini dünyadan a