turanotagi.com
Musul, Kerkük ve Birtakım Sorunlar | Turan Otağı
Özellikle Anadolu'nun doğusunda baş gösteren ve "Kürt Sorunu" olarak adlandırılan, Kürtlerin Türkiye, Irak, Suriye, İran gibi Ortadoğu ülkelerinden aldığı topraklarla bağımsız bir Kürt Devleti kurulması sorunudur. Yüzyıllarca Türk ve Arap toplumların yaşadığı bu topraklarda Kürtlerin bu denli hak iddia etmesi elbette ki sebepsiz değildir. Burada bir devlet kurmak, toprak iddia etmek için sürekli kendilerine atalar türetmiş, kendilerini burada daha önce kurulan devletlerin hanedanları ile bağdaştırmışlardır. Ancak gelin görün ki; yapılan onlarca araştırmaya rağmen hiçbir Kürt yazılı belgesine, anıtına ya da Kürtlerle bağdaştırılabilecek bir nesneye rastlanamamıştır. Acaba son yıllarda da iyice alevlenen bu tartışmada Kürtler, referanduma bile gidecek cesareti nereden almışlardır ? Kürtlerin toprak istediği bölgelerin başında, Türk Misak-ı Millisi'nin de içinde bulunan Musul ve Kerkük çevresi vardır. Bu çevre geçtiğimiz yüzyıllarda çok kez el değiştirmiş ve birçok devlet tarafından