turanotagi.com
Mikrobiyoloji ve Terör | Turan Otağı
MİKROBİYOLOJİ VE TERÖR Mikrobiyoloji, mikro boyutundaki organizmaları yani mikroorganizmaları inceleyen bilim dalıdır. Mikros; küçük (gözle görülemeyecek kadar küçük), -bios; yaşam / canlı ve -logos; bilim anlamına gelir. Bu nedenle mikrobiyolojiyi "küçük yaşamların bilimi" şeklinde de tanımlanabilir. Bu küçük yaşamlar mikroorganizma olarak adlandırılır. Mikroorganizmalar, tek hücreli ve çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük mikroskobik canlılardır. Mikroorganizmalar üç grupta incelenir: Prokaryotik hücre yapısına sahip olanlar: Bakteriler, Arkeler Ökaryotik hücre yapısına sahip olanlar: Funguslar (mantarlar), Küfler, Mayalar, Protozoa, Algler Hücresel yapıya sahip olmayanlar: Virüsler, Viroidler, Prionlar Bakteriler, tek hücreli prokaryotik mikroorganizmalardır. Bunlar mantarlardan daha küçük ama virüslerden daha büyüktürler. Bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsız, bazıları ise faydalıdır. Ancak genellikle hastalık yaparlar. Eşeysiz bölünerek çoğalırlar. Bazıları fotosentez