turanotagi.com
Kürşad İhtilali Üzerine | Turan Otağı
Türk tarihinin 2. Korkut Atası olan Atsız Ata 1946 yılında kaleme aldığı ve 1949 yılında devam ettirdiği bir seri romanı ile Türk gençliğinin milli ve vatanperver duygular eşliğinde terbiyesine katkıd