turanotagi.com
İdeolojik Fanatizmin Psikolojisi | Turan Otağı
İnsanlık, ilkel aşamalardan geçip düşünme aşamasına erdiğinde ideal düşüncenin varlığını sorgulayarak, bunun üzerine akıl yürüttü. Aslında bu batı felsefesinin temeli olarak nitelendirilebilecek bir özelliktir. Üstelik dünyanın doğusundaki kavimlerden düşünce-felsefe ile ilgilenenler, bu tarz ideal sistem arayışlarına düşmemişlerdir. Onlar daha çok sistemin yapılarının nasıl olduğunu daha iyi nasıl olabileceği gibi şeyler üzerinde durmuşlardır. Bu sistem pek genel bir kavramdır. İnsanların arasındaki ilişkiler olduğu gibi devlet yönetimiyle alakalı da düşüncelerde vardır. Hatta klasik bir eser olmuş Savaş Sanatı eseri ordu felsefesiyle ilgili düşüncelerdir. Bu eserin de ilk değil, öncülü olduğu orijinal metin incelendiğinde anlaşılabilir. Zaten doğu düşüncesi, batıya nazaran daha farklı bir şekilde oluşmuştur. Bu gayet doğaldır. Çünkü coğrafya ve toplumsal düzenler çok farklıdır. Fakat doğunun bu yaklaşımı da ideal düşünce kavramından uzaklaşmış değildir. İnsan ve devlet yönetimi ile