turanotagi.com
İdeolojik Fanatizmin Psikolojisi | Turan Otağı
İnsanlık, ilkel aşamalardan geçip düşünme aşamasına erdiğinde ideal düşüncenin varlığını sorgulayarak, bunun üzerine akıl yürüttü. Aslında bu batı felsefesinin temeli olarak nitelendirilebilecek bir ö