turanotagi.com
İdeal Düşünce Eleştirisi | Turan Otağı
İdeal düşünce, insanoğlunun fikir hayatının ürünüdür. İnsanlığın düşünce faaliyetinin başlamasıyla, düşünülen konunun ideal düşüncesinin ne olduğu, insanların aklını meşgul etmiştir. İdeal düşünce aslında düşünce kavramıyla yakındır. Çünkü herhangi bir konudaki düşünce, ilk olarak o konudaki ideal düşüncenin ne olduğunu düşündürür. O yüzden ideal düşünce kavramı, düşüncenin ortaya çıkması kadar eski diyebiliriz. Bildiğimiz en eski ideal düşünceler, mitlerdir. Bu mitler, oluşmuş toplumların doğa veya toplumsal konulara verdiği cevaplardan oluşan yorumlardır. Bu yorum ideal düşünce sorusunun eseridir. Dünyanın yaratılışı ile ilgili toplumlarda bulunan mitler, bize ipucu vermektedir. Çünkü bu mitler dünyanın nasıl ve niye oluştuğunu düşünen insanların verdiği cevaplardır. Her toplumun kendi toplumsal özelliklerini barındıran bu mitler, anlaşılıyor ki ideal bir cevap bulmak isteyen insanların ürünüdür. Bu mitler her toplumda görülüyorsa da, düşünce faaliyeti her toplum için devam