turanotagi.com
İbn-i Sina'nın Eğitime Katkısı | Turan Otağı
ÖZET Tanrı dünya üzerinde yarattığı nimetleri, güzellikleri, insanlar istifade etsin, varlık içinde yaşasın diye yaratmıştır ve azami derece faydalanabilmek içinde bütün yarattıklarından esirgediği zekâyı, aklı insana vermiştir. İşte bunlardan biriside Türk bilim dünyasında öneme haiz Türk biliminin ünlü bilgini İbn-i Sina'dır. İbn-i Sina eğitim ve tıp alanında araştırma metotları oluşturmuştur. Kendisi tıp konusundaki önemli çalışmaları nedeniyle bu ilime büyük katkıda bulunmuş ve Batı dünyası onun ölümünden sonra eserlerini Latinceye çevirmek suretiyle Batı üniversitelerinde beş yüz yıl boyunca ders kitabı olarak okutulmasını beraberinde getirmiştir. O aynı zamanda tıp ilminin yanı sıra deneye, gözleme, nedenleri araştırmaya dayanan bir eğitim-öğretim önermekle değeri yüz yıllar sonra anlaşılan ve Avrupalı bilimcilerce tekrar keşfedilen ve hiçbir zaman önemini yitirmeyecek bir pedagoji ilkesi ortaya koymuştur. Bu çalışmada eğitim tarihi açısından bakıldığında pedagojiye etkin bir