turanotagi.com
Düzgün Türkçe Kullanımı | Turan Otağı
Türklerin Orta Asya'dan göçü ve kitleler hâlinde İslamiyeti kabulünden sonra Arapça, Farsça, İbranice gibi dillerden alınan kelimelerle saf Türkçe zarar görmeye başladı. Ardından birçok kültür ve