turanotagi.com
Bir Şirk Yuvası : Menzil Tarikatı | Turan Otağı
BİR ŞİRK YUVASI – MENZİL TARİKATI Hemen hemen her yerde cemaatlerin bir şirk yuvası olduğunu, asıl amaçlarının İslam dini için çalışmak değil kendi cemaatlerini yaymak ve cemaatlerinin çıkarları gereği hareket etmek olduğunu dile getiriyoruz. Bu cemaatlerin şimdiye kadar yaptıklarını, bu memlekete faydadan çok zarar getirdiklerini tarihe bakan herkes net bir şekilde görebilir. Menzil Tarikatı da bu cemaatlerin başında gelmektedir. Türkiye'nin dört bir yanından sözde keramet sahibi şeyhlerini ziyaret etmeleri ve tövbe dilemeleri bu tarikatın en bilinen özelliğidir. Semerkand yayınevi de bu tarikatındır. Yakın zamanda bir tanıdığım aracılığı ile Semerkand yayınlarından çıkmış olan, Yazıcıoğlu Ahmed Bicanın Envarül Aşıkin (Hak Aşıklarının Nurları) isimli kitabi elime geçmişti. Kitap ilk olarak 15. YY'da yazılmış. Yazar kitabın ortaya çıkışını ise; 'O dönem bir cemaatin mensupları toplumda yalancılık ve cahilliğin arttığını bu durumun önüne geçebilmek içinde Peygamberin hal ve