turanotagi.com
Batı Göktürk Kağanı Tong Yabgu | Turan Otağı
Batı Göktürk Devletinin ulu hakanı Tong Yabgu devlet yönetimi ve askeri stratejisi ile en önemli Türk liderlerden biridir .