turanotagi.com
Basri Gocul | Turan Otağı
Meçhul destan şairimiz Basri Gocul, 15 Mart 1910 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğdu. Babası "Uzun" lâkaplı Arif Ağa, annesi Hamide Hanım'dır.Kendisi; dört erkek, iki kız olan altı kardeşten beşincisidir. Basri Gocul, ilköğrenimini Şücaeddin Zükûr Mektebinde, ortaöğrenimini Edirne Ziraat Mektebinde tamamladı.Fakat ailevî ve maddî sebeplerden ötürü yüksek öğrenime başlayamadı, hayata erken atılmak zorunda kaldı. 1927 yılında okul hayatı bitince kendisini tek bir gayeye verdi:Türk Millî Destanı'nı nazma çekmek... Basri Gocul, bu amacından dolayı öğretmenliği seçti.27 Eylül 1927'de Tekirdağ'ın Saray ilçesinin Edir köyünde öğretmenliğe başladı. Ayrıca tıpkı Fin millî destanı Kalevala'nın derleyicisi Lönnrot gibi birçok köyde dolaşarak folklor araştırmaları yaptı.Millî Destanımızı yazmaya koyuldu. 1943 yılında Ulviye Hanım'la evlendi.Bu evlilikten Tancıl ve Kemalist adlarında iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Edebî hayatına 1936 yılında kızıl şair (!) Nâzım Hikmet'e sert bir hücum