turanotagi.com
3 Mayıs Türkçüler Günü | Turan Otağı
Yıl : 1944. Atsız, devletin önemli kurum ve kuruluş kadrolarının komünistlerce doldurulduğunun farkındadır. Kadrolaşan komünist gruplarına karşılık Gök Bilge, Başbakan Şükrü Saraçoğlu'na 1 Mart v