tuniemxu.one
‘ Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân ’ - chuyện của 4 mùa - TUNIEMXU.ONE: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
Bộ phim của Kim Ki Duk có tham vọng lớn lao cắt nghĩa được bản chất sự sống và cuộc đời thông qua câu chuyện về ba thế hệ nam sư trong một ngôi thủy am. Bộ phim được chia thành 5 phần, tương ứng với các mùa trên nhan đề: Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân. Bối cảnh [...]