tuniemxu.one
"TÂM" ƠI ! SAO NỠ LỪA NHAU?! - TUNIEMXU.ONE: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
“TÂM” ƠI ! SAO NỠ LỪA NHAU?! Hỏi: Làm sao để không bị lừa dối trong thực hành tâm linh? Đáp: Từ Nhân đi đến Quả luôn có các Duyên. Quả sẽ trổ ra khi có các Duyên hỗ trợ mạnh cho Nhân thành Quả tương ứng. Nếu bạn ham muốn cái gì thì khi gặp thuận Duyên nó sẽ [...]