tuniemxu.one
Một số hình ảnh mùa lễ Kathina ở Myanmar năm 2015 - TUNIEMXU.ONE: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
Related Posts Chùm ảnh lễ xuất gia gieo duyên tại chùa Khleang Hà NộiChủ nhật ngày [...]