tuniemxu.one
Giáo Trình KINH PHÁP CÚ - TUNIEMXU.ONE: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
Tôi đã giữ mãi trong tâm hồn của tôi hình ảnh đức Phật Thích Ca, Ngài đã đản sanh vào trời tháng tư, đầu mùa hạ năm 624 trước Tây lịch. 29 năm sống trong nhung lụa ngai vàng, vợ đẹp, con ngoan; 6 năm khổ hạnh chốn rừng già Uruvela; 35 tuổi thành đạo dưới cội cây Bồ đề [...]