tuniemxu.one
Duy Ngã Độc Tôn - TUNIEMXU.ONE: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
Duy Ngã Độc Tôn Thiên thượng thiên hạ Duy ngã độc tôn Vô lượng sinh tử Ư kim tận hỷ” Có nghĩa là: Trên trời, dưới trời Ta là người duy nhất Kiếp này là kiếp cuối cùng của Ta Vì không còn sinh tử nữa. (Hòa Thương Thích Minh Châu, trong Kinh Trường Bộ tập 1(Kinh Đại Bổn), Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam ấn [...]