tuniemxu.one
CỞI TRẦN LỄ PHẬT - TUNIEMXU.ONE: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
CỞI TRẦN LỄ PHẬT Một câu chuyện tôi được nghe kể rằng: Trời nắng nóng, có anh chàng cởi trần đi vào phòng thờ thắp hương, lễ Phật. Vợ anh thấy vậy trách anh ta sao lại làm vậy. Anh ta nói đã là Phật thì không chấp chúng sinh. Sau đó anh ta nhờ vợ lấy giùm chiếc áo [...]