tuniemxu.one
Cội nguồn của sự phẫn nộ - TUNIEMXU.ONE: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
Có thể nói rằng hiếm khi chúng ta nhìn một sự việc trên phương diện rộng của căn đế phiền não. Khi chúng ta bực bội điều gì, chúng ta chỉ đơn giản nhắm vào đối tượng A, đối tượng B, ai là kẻ làm mình bực. Và nếu ai làm cho chúng ta bực thì chúng ta qui trách [...]