tuniemxu.one
Có Bấy Nhiêu Đó Thôi - TUNIEMXU.ONE: Chỉ Một Con Đường Là Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna)
Đức Phật dạy có bốn điều quý báu mà con người trên thế gian này luôn mong muốn và tìm kiếm. Đó là: – Sức khỏe, không bệnh tật – Hạnh tri túc, biết đủ – Người mà ta gần gũi, thương yêu – Hạnh phúc Niết- bàn Muốn có bốn “lộc” hay bốn quả này trong tay, ta phải [...]