tunaozkurt.blog
kişinin, anlamı, yaşamının – Cumartesi Mektupları 16
kişinin, anlamı, yaşamının hep merak etmişimdir, merak etmişizdir, merak etmiştirler bulmuşumdur, bulmuşuzdur, bulmuşlardır anlamını, yaşamının, kişinin sonra kaybetmişimdir, kaybetmişizdir, kaybet…