tunaozkurt.blog
Okumak Üzerine – Cumartesi Mektupları 10
Bilişsel ve ussal bir faaliyet olan okuma eylemi üzerinde yeteri kadar durmayız. Okuma eylemini sıradan-basit bir eylem algısıyla değerlendiririz sözgelimi. Hâlbuki gözle okumanın dışında, bilinci …