tunaozkurt.blog
Sokrates’in Savunması Üzerine
M.Ö. 469 ila M.Ö. 399 yılları arasında yaşayan Antik Yunan filozofu olan Sokrates, felsefenin babası olarak da bilinir. Sokrates’ten önce de Demokritos, Anaksagoras, Empedokles, Parmenides g…