tuixachda.net
iWatch có thể ra vào cuối năm 2014
Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của công ty nghiên cứu thị trường KGI Securities giải thích nguyên nhân của sự ra mắt chậm trễ này là bởi Apple muốn có thêm