tuhafgelecek.com
Tuhaf Gelecek Podcast #2: İklim Krizi ve Gelecek — Tuhaf Gelecek
Bu bölümümüzde iklim krizi, bu krizin gezegen ve toplum üzerinde yaratacağı etkiler, 6. kitlesel soy kırım ve antroposen başlıklarını ele aldım.