tudlaproductions.org
32nd EDSA People Power
Pebrero 24, 2018 Libu-libong mamayang Pilipino ang naggunita ng ika-32 anibersaryo ng People Power Revolt kasabay ang panawagan na ibasura ang Charter Change ng kasalukuyang ...