tuanphamdg.wordpress.com
Tìm Hiểu Về Delegate Trong C# và Cách Truyền Dữ Liệu Hai Form
Delegate là một kiến thức căn bản cần nắm vững khi bạn làm việc với C#, .NET. Mặc dù bạn có thể tránh việc sử dụng delegate nhưng cuối cùng bạn vẫn phải công nhận rằng lập trình viên không thể khôn…