tuannyriver.com
Lịch sử nước Mỹ #10: Tại sao Anh Quốc muốn thuộc địa hóa?
Vào đầu thế kỷ thứ 17, thế lực của Anh Quốc không so sánh bằng đế quốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nhất là Tây Ban Nha, được mệnh danh là “Đế Quốc không thấy mặt trời lặn.” Mãi đến thế …