tuannyriver.com
Lịch sử nước Mỹ #4 -Người da đỏ miền Đông
Bắt đầu từ Tây Nam ta lên Tây Bắc. Bây giờ, từ Tây Bắc chúng ta qua miền đông. Miền Đông nghĩa là vùng phía hướng đông của sông Mississippi với diện tích rất lớn. Mà tiền sử của người da đỏ miền đ…