tuananhblog.com.vn
Người Maya cổ đại đã tạo lập hệ thống đường cao tốc trong hơn 1.000 năm trước
Các cung đường dài hơn 240 km đã được tôn tạo và xây dựng chính bởi những người Maya cổ đại đã được phát hiện nay Guatemala, gần với biên giới của Mexico. E