ttpafrica.com
Zhu Guangqian and Benedetto Croce on Aesthetic Thought
In Zhu Guangqian and Benedetto Croce on Aesthetic Thought, Mario Sabattini studies Croce’s influence on the aesthetic thought of Zhu Guangqian and presents the translation of Zhu Guangqian’s Wenyi …