tsuzamenbar.com
אוסף צוזאמן
אלבומי אוסף של אמנים שהופיעו ומופיעים בצוזאמן. כל המשתתפים הקליטו שירים מקוריים בביצוע אקוסטי כפי שניגנו כשהופיעו במקום. אוסף צוזאמן 2 הפקה מוסיקלית, הקלטות ומיקסים: עודד גדיר (לייבל גלגל, נובמבר 2…