tsuzamenbar.com
אמן חודש יוני 2016 בצוזאמן: אוהד שחר
צילום תמונה: אלברט שחר. אוהד שחר הוא יוצר מגוון המרבה לשתף פעולה עם יוצרים ומוזיקאים מכל קצוות הסקאלה. אחרי מספר פרויקטים שלא חצו את רף האינטרנט ו-EP בלוז יחד עם ״אישתו השניה של כחול הזקן״ הוציא או…