tsuzamenbar.com
אמנית חודש אפריל 2016 בצוזאמן: סיוון שטולצנברג
צילום תמונה: רועי טרגן סיוון שטולצנברג עם סיבוב הופעות לקראת אלבום הבכורה שעתיד לצאת בחודשים הקרובים קול יוצא דופן, לחנים מקוריים ומיוחדים וטקסטים אישיים וחדים. מופע אקוסטי. גיטרה: יאיר רובין…