tsuzamenbar.com
אמן חודש אוגוסט 2015 בצוזאמן: יונתן לויטל
מיני אלבום חדש | יונתן לויטל | "ים יבשה" לאחר שנים בהן שימש כבסיסט של יהודה פוליקר, עמיר לב, רות דולורס וייס ועוד, עובר יונתן לויטל לקידמת הבמה כזמר יוצר.…