tsuzamenbar.com
אמן חודש אוגוסט 2012 בצוזאמן: אבישי אפרת
א.א. בפוזה אופיינית צילום תמונה: יונתן בירנבאוםאבישי אפרת, שהיה בעבר הגיטריסט של להקת "פיימוס פיפל", פעיל בסצנת המוזיקה התל אביבית מ-2004. לפני שנתיים אבישי הקליט עצמאית ושחרר לרשת אלבום …