tsuzamenbar.com
אמנית חודש דצמבר 2011 בצוזאמן: יעל לויטל
אמנית חודש דצמבר 2011 בצוזאמן: יעל לויטל צילום: מאי צבן שירים אישיים בסגנון אישי מתוך העולם שלה אל העולם שלכם מדברת איתכם על כל מה שאמיתי ומרגיש בכוונה להזיז את הלב לפתוח אותו לעורר את כל המקומות ה…