tsuzamenbar.com
אמן חודש יוני 2011 בצוזאמן: יניב הורוויץ
אמן חודש יוני 2011: יניב הורוויץ צילום:רוני קורקוס יניב הורוויץ שר ומנגן את שיריו המוסיקה שלו יוצאת מהדשא בקיבוץ, קופצת לביקור אצל שורשיו באמריקה הפולקית, נודדת למוסיקה ההודית וחוזרת חזרה, לתל-אביב…