tsuzamenbar.com
אמני החודש: פברואר 2011
אמן פברואר 2011: אודי ברנדר/איש פרוס לפרוסות אודי מופיע מזה מספר שנים בהופעת יחיד מצויד בגיטרה אקוסטית ומפוחית, עם אוסף שירים אישיים ומרגשים בשפת הקודש על יחסי גבר-אשה, אדם –ואל, ועל משמעות האדם בע…