tsuzamenbar.com
אמני החודש: נובמבר 2010
אמנית נובמבר 2010: נועה ברירו צילום: יוני מרי נועה ברירו זמרת- יוצרת. נועה היא בוגרת בית הספר למוזיקה "רימון", ואת דרכה המוזיקלית החלה במכללת "הד". בשני בתי הספר למדה והושפעה ממ…