tsukiki.wordpress.com
Otsuka Ai – Kurage, Nagareboshi
…Otsuka Ai looks gorgeous with short hair.