tsmandegar.com
کابل فیبر نوری HPE Multimode OM3 - تجارت سرور ماندگار
کابل فیبر نوری HPE Multimode OM3 واجد شرایط برای ارائه حداکثر عملکرد در سراسر کل سوئیچ HPE FC/10GbE، برای روتر، blade و خانواده محصولات SAN می باشد.