tryggtro.wordpress.com
Skapelsetro eller evolusjonstro?
Uttrykkene kreasjonisme, intelligent design, teistisk evolusjonsteori, ateistisk evolusjonsteori har alle sammen helt ulike beskrivelser av hvordan livet på Jorden er blitt til og indirekte beskriv…