trygghetforutvekslingseleven.com
Nytt høringsutkast ad utvekslingselever.
Nytt høringsutkast angånde betingelser for godkjenning av utvekslingsselskaper ble lagt ut til høring 01.04.2019. Dere kan finne hele høringsutkastet her. Under finner dere hovedinnholdet i utkaste…