trygghetforutvekslingseleven.com
Bytte familie er vanlig
Maja ba om å få bytte vertsfamilie to ganger og av helt ulike årsaker. Hun reiste til Margate/Thanet/Ramsgate i England og lærte raskt at ulike familier prioriterer ulikt. I den første vertsfamili…