trygghetforutvekslingseleven.com
Speak Holding/Aspect High School (og Speak)
Speak Holding Aps som eier Aspect High School/Language Education også er under styrt avvikling. Mail fra Lars Wollebekk forklarte i mail 31. oktober 2017 at dette ikke kom til å påvirke selskap i a…