trygghetforutvekslingseleven.com
Utvekslingsorganisasjonens ansvar
Hentet fra: Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole «§ 1.Utvekslingsopphold gjen…