trygghetforutvekslingseleven.com
Godkjenning av enkeltfag som er tidligere bestått i Norge eller utlandet
Faget er det samme, likeverdig eller mer omfattende Det første vilkåret for godkjenning av enkeltfag er at eleven tidligere har bestått det samme faget, fag som er likeverdig med eller som er mer o…