trygghetforutvekslingseleven.com
Utvekslingsbyråene forsvarer seg
Utvekslingsbyråene mener at norske utvekslingselever har for høye forventninger til hvordan oppholdet skal fortone seg. Påstanden fra utvekslingsfirmaene er den at det er de færreste av utvekslings…