trygghetforutvekslingseleven.com
2015 mai 25: USA elever – EF sender ut innkreving av valutapåslag inntil kr 18.500,-
I slutten av mai mottok USA elevene en faktura fra EF datert 25. mai. Denne hadde i tillegg til det forventede kravet et beløp stort kr. 16.406,00 som skulle innbetales samtidig med kr. 43.340. Års…